Dálkový příjem TV, měření signálů

Měření signálů

Pro úspěšné instalace a řešení problémů na TV rozvodech je nutná možnost měření pomocí kvalitních přístrojů. Pro práci v terénu disponujeme přístroji Promax Prolink1, Unaohm AP201T a Televes H45+HDoption. Nabízíme službu měření signálů v pásmu 4 -  2150MHz a s měřicími konvertory až do pásma 14GHz. Jde např. o rekognoskace pásma pro 10GHz spoje
Měření signálu DVB-T (výkon v kanálu, SNR a BER/MER) , zaměření parabol velkých rozměrů (typ. do 240cm) na slabé sat.stanice (transpondéry) - ASTRA2, ruské programy z východních družic a další...

Měření je možné včetně protokolu.

Dálkový příjem digitální TV

Vzhledem k příznivému umístění naší republiky je na mnoha místech možný dálkový příjem multiplexů z okolních států. Celkem běžný je příjem rakouské TV - v současné době dva multiplexy s programy ORF1, ORF2, ORF 3, ORF Sport, ATV+, PULS4 a 3SAT. Příjem je většinou bezproblémový a díky použité modulaci stačí i velmi nízká úroveň signálu pro stabilní příjem.Žádané jsou zejména programy ORF, které jsou na satu kódované a tak jedinou možností je pozemní příjem. Díky DVBT jeobrazová kvalita narozdíl od analogu vynikající.

Další žádané multiplexy jsou slovenské. Jejich příjem je často horší než příjem multiplaxů rakouských. Díky absenci jazykové bariéry je o příjem velký zájem. Příjem komerčního multiplexu je relativně snadný, ale rozhodně ne jednoduchý. Obsahuje programy JOJ, JOJ+, TV DOMA a Markíza. Zájem je i o komerční multiplex s programy STV1 a STV2 a nyní ještě STV1 v HD rozlišení, který není dostupný ani na satelitu. Příjem komerčního slovenského multiplexu je ovšem tím pravým DX příjmem. Úrovně jsou velmi nízké a tedy i náležité zpracování je značně složité. Není neobvyklé, že v místě, kde je možný příjem komerčního muxu je příjem veřejnoprávního téměř nemožný. Druhý komerční slovenský multiplex s programy DAJTO, WAU, Slovaksport a a SenziTV je na mnoha místech přijímatelný též.

Polské programy se v naší lokalitě příliš nepřijímají, ale příjem na některých místech je možný též. Jde o příjem dvou multiplaxů s více než 20 programy. Oblíbené jsou zejména programy PolsatSport a hudební kanál EskaTV. Přijímat lze rovněž veřejnoprávní programy vHD rozlišení

Za DX příjem lze považovat zejména na moravě i příjem multiplexu RS7/1a s HD programy ČT. 

Historie - dálkový příjem analogové TV

Stránka je tu ponechána jen pro zajímavost, rakouské programy přešly do DVB-T a podmínky pro dálkový příjem jsou v poslední době čím dál horší. Navíc dnes, v době velkoplošných zobrazovačů jsou i nároky na kvalitu úplně jiné - vysoké a příjem je často výhodné realizovat pomocí satelitního kompletu.

Rakouská TV
O R F
 
V našich končinách byl již z dob před rokem 1989 oblíbený příjem rakouského 1.programu. Příjmem 2.programu v našem městě ukončilo spuštění místního TV převaděče. ORF je rakouská veřejnoprávní televize, donedávna jedinou rakouskou terestrickou TV. Oblíbené jsou zejména sportovní pořady - Formule 1 Příjem ORF 1 je u nás možný na 2. kanále, přičemž příjem trpí všemi nectnostmi tohoto pásma.  Na lépe situovaných místech bez rušení místními vysílači je možný poměrně kvalitní příjem na 38 kanále Příjem ORF 2 je možný na vhodných místech na kanále 21. Na 24.kanále je silně rušem vysílačem Svitavy a na 34.kanále již vysílá soukromá stanice PULS TV.
web stanice : http://www.orf.at

ATV+


Minulý rok (2003) začala vysílat stanice ATV+. Jde o běžnou komerční stanici s odpovídajícím programem Signál je možný na vhodných místech přijímat na kanále 31 a 65. Na 31.kanále je často rušen místními vykrývači, nicméně příjem častonečiní zásadní problémy. Na 65 kanále je podstatně slabší
web stanice : http://www.atvplus.at

PULS TV

Je nová stanice, vysílá od léta 2004 na 34.kanále kde dříve vysílala stanice ORF2. Jde o Vídeňskou metropolitní TV, program je z větší části zpravodajství z Vídně.
Signál je o poznání slabší než výše jmenované, příjem je možný jen na některých místech.
web stanice : http://www.pulstv.at


Slovenská TV
STV
  
Slovenská veřejnoprávní televize, resp. její 1. a 2. program je u nás na většině míst, kde ji neruší místní vykrývače dobře přijímatelná, většinou z vysílačů Velká Javorina, kde je možné naladit 1.program STV1 na 56.kanále a STV2 na 39.kanále. Na několika místech je možný příjem i na 27.kanále z Bratislavy, ale signál je již o poznání slabší. Jde opět o veřejnoprávní stanice s tomu odpovídající programovou strukturou.
web stanice : http://www.stv.sk

Markíza

Jde o jednu z prvních slovenských soukromých stanic, s programovou náplní obdobnou naši TV Prima. S dálkovým příjmem to bylo  o mnoho horší, než s příjmem   STV, neboť stanice nevysílá na vysílači Velká Javorina, ale pouze z Bratislavy na 44.kanále. web stanice : http://www.markiza.sk

TV JOJ

Nejmladší komerční stanicí na Slovensku, vysílající terestricky je TV JOJ. Stanice má značně stejný program i zaměření jako naše TV NOVA. S pozemním dálkovým příjmem je to ještě horší než u Markízy. Vysílačů je relativně málo a většinou se jedná o vysílače s výkony několik watů. U nás na několika málo místech se dá přijímat v dost špatné kvalitě na 52.kanále.

Radomír Kovář
Žďárná 178
679 52

Tel.: +420 530 334 884
Příjem zakázek: +420 607 771 706

e-mail: anteny@fantomas.cz
e-mail: servis@fantomas.cz

antsat_30.jpg, 5 kB
Novinky a aktuality
23.4.2019
Problémy s MUX1 ČT na vysílači Boskovice-Čížovky.více informací
Vážení zákazníci
Vážení zákazníci, vzhledem k extrémnímu množství práce se mohou termíny nových zakázek posunout až ke konci května více informací

Vymemujeme.cz - Matrace zaručující klidný spánek - Autopůjčovna nabízející dlohodobé pronájmy


Doporučujeme :